เข้าวิน

เข้าวิน EP31 OOCA...แค่เวลา....อาจไม่เยียวยาหัวใจ

Episode Notes

ใน Episode นี้ ทางรายการได้รับเกียรติจาก ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง OOCA แพลตฟอร์มสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และคนไข้ หรือคนทั่วไปที่มีปัญหาในใจ และอยากคุยกับแพทย์ ซึ่งในช่วงเวลาที่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมันลดลงไปเนื่องจาก วิกฤตฺ Covid-19 ความรู้สึกกังวลในจิตใจก็คงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางรายการของแนะนำ OOCA เพื่อการได้พบผู้เชี่ยวชาญอาจจะช่วยให้เราสามารถฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน 

OOCA สำหรับ น้องๆ นักศึกษา

OOCA สำหรับบุคลลทั่วไป

.

โค้ชวิน

ยินดีรับฟังคำติชม และพร้อมตอบคำถามต่างๆที่

เพจ Learn and Run

หากสนใจเทรนหรือมีคำถามเกี่ยวกับการซ้อมสามารถติดต่อได้ที่

เพจลูกขนุน Running by ครูเท่ง