เข้าวิน

ครูเท่ง ไตรต๊อก (Tri-Talk) Emergency Episode

Episode Summary

Emergency Episode......จะเกิดอะไรขึ้น โปรดรับฟัง

Episode Notes

Emergency Episode จะขอพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรายการPodcastนี้ครับ

ครูเท่ง

ยินดีรับฟังคำติชม และพร้อมตอบคำถามต่างๆที่

เพจลูกขนุน Running by ครูเท่ง